Uprawnienia na wózki widłowe - sprawdź co jest Ci potrzebne!

Zawód operatora wózka widłowego cieszy się obecnie coraz większą popularnością oraz dużym zainteresowaniem, zarówno ze strony młodych osób, szukających swojej pierwszej pracy, studentów chcących zarobić na czesne, czy osób, które muszą przekwalifikować się, by znaleźć nową pracę. Aby jednak móc podjąć pracę w tym zawodzie, potrzebne są uprawnienia na wózki widłowe. Chcesz wiedzieć jak wyglądają oraz jak je zdobyć? Zapoznaj się z naszym artykułem!

Kto może zdobyć uprawnienia na wózki widłowe?

Zanim przejdziemy do tego, jak wyglądają uprawnienia na wózki widłowe, przedstawmy po krótce wymagania stawiane przyszłym operatorom wózków widłowych. Aby ubiegać się o uprawnienia na wózki widłowe trzeba mieć:
- ukończone 18 lat,
- wykształcenie minimum podstawowe (ukończoną podstawówkę),
- zaświadczenie o braku przeciwwskazań do podjęcia pracy w charakterze operatora wózków widłowych (przeciwwskazaniem może być np. bardzo duża nieleczona wada wzroku, zaburzenia reakcji, nieleczona epilepsja - wszystko to, co w praktyce może narazić zdrowie i życie osoby prowadzącej wózek lub jej współpracowników).
Kandydaci spełniający powyższe warunki, mogą bez obaw starać się zdobyć uprawnienia na wózki widłowe.

Jak zdobyć uprawnienia na wózki widłowe?

Uprawnienia na wózki widłowe można zdobyć na dwa sposoby, w zależności od tego, czy potrzebujesz bezterminowych uprawnień na obsługę wózków w dowolnym miejscu (np. dowolnym zakładzie pracy na terenie całej Polski/ Europy), czy tylko uprawnień potrzebnych ci na daną chwilę w Twoim obecnym miejscu pracy (a ewentualnej zmiany pracy nie będziesz wiązał z podjęciem pracy operatora). Czym różnią się uprawnienia na wózki widłowe zdobyte w poszczególnych sytuacjach?
1. Uprawnienia bezterminowe, z których możesz korzystać podejmując pracę w dowolnym zakładzie - wymagają ukończenia kursu na wózki widłowe oraz zdania egzaminu przed komisją UDT (Urzędu Dozoru Technicznego). Kurs, jak i sam egzamin są odpłatne. Natomiast decydując się na tę formę - zyskujesz ogólnopolskie (respektowane także zwykle za granicą) uprawnienia na wózki widłowe: legitymację ze zdjęciem, świadectwo ukończenia kursu, certyfikat w j. angielskim.
2. Uprawnienia zakładowe - pracodawca w ramach przeszkolenia i przyuczenia pracowników na stanowisko operatorów może przeprowadzić kurs na wózki widłowe w miejscu pracy. Brak egzaminu przeprowadzanego przez UDT, sprawia jednak, że uprawnienia na wózki widłowe wydawane są tylko na terenie tego określonego zakładu i tracą swoją prawomocność wraz ze zmianą miejsca pracy przez operatora. Natomiast plusem uzyskania takich uprawnień, jest to, że zwykle kosztami za taki kurs obciąża się zakład pracy, a nie samych kursantów.

Do czego potrzebne są uprawnienia na wózki widłowe?

Rodzaje uprawnień na wózki widłowe

Nie każda z osób, chcąca podjąć starania o uzyskanie uprawnień na wózki widłowe, wie o tym, że istnieją różne rodzaje tych uprawnień i zanim przystąpi do konkretnego kursu czy szkolenia, powinna przemyśleć, które będzie jej potrzebne. Istnieją trzy kategorie uprawnień na wózki widłowe wyszczególnione przez UDT:
1. Kategoria I WJO
2. Kategoria II WJO
3. Kategoria III WJO
Poszczególne kategorie różnią się zakresem uprawnień dotyczącym pracy na konkretnych modelach i rodzajach wózków. Warto również w tym miejscu zaznaczyć, że kategoria I WJO, jest nadrzędną i w jej ramach można kierować wózkami widłowymi ze wszystkich trzech kategorii, analogicznie w przypadku kategorii II WJO - uprawnienia na wózki widłowe obejmują również uprawnienia na kierowanie pojazdami kategorii III WJO, wobec której jest nadrzędną. Osoby, posiadające jedynie uprawnienia na kategorię III WJO mają najbardziej ograniczony zakres możliwości i uprawnień, gdyż nie mogą obsługiwać pojazdów, z dwóch wyższych kategorii.

Co oznaczają uprawnienia na wózki widłowe kat. I WJO?

Co oznaczają uprawnienia na wózki widłowe?

Posiadanie uprawnień na wózki widłowe kategorii I WJO daje operatorom największe możliwości, gdyż uprawnienia te dotyczą zarówno wózków jezdniowych, jak i wózków specjalizowanych w tym np. wózków unoszących, ze zmiennym wysięgnikiem czy operatorem podnoszonym razem z ładunkiem oraz wózków widłowych wysokiego składowania. Odbycie tego typu szkolenia pozwala na obsługę wózków z dowolnym napędem, udźwigiem i bez ograniczeń wysokości podnoszenia.
Ponadto, jak już wspomnieliśmy - kategoria I WJO ta uprawnia również do obsługi wózków, należących do dwóch niższych zestawów kategorii.

Co oznaczają uprawnienia na wózki widłowe kat. II WJO?

Kategoria II WJO, jest podrzędną w stosunku do I WJO i obejmuje pozwolenie na kierowanie tylko i wyłącznie wózkami jezdniowymi (z wykluczeniem wózków specjalizowanych i ze zmiennym wysięgnikiem). Uprawnienia tej kategorii nadal dotyczą: wózków o dowolnym napędzie, bez ograniczeń wysokości podnoszenia oraz bez ograniczeń maksymalnego udźwigu.
Tak jak w poprzednim przypadku, kategoria II WJO, również pozwala na kierowanie i obsługę pojazdów, wymienionych w następnej kategorii podrzędnej - czyli III WJO.

Co oznaczają uprawnienia na wózki widłowe kat. III WJO?

Jest to najniższa kategoria uprawnień na wózki widłowe, a dotyczy obsługi wózków jezdniowych z dowolnym napędem (czyli wózków widłowych elektrycznych oraz wózków widłowych spalinowych) i bez ograniczeń maksymalnej wysokości podnoszenia. Istnieje jednakże jeden warunek, który zdecydowanie odróżnia ten rodzaj uprawnień na wózki widłowe od innych - otóż, operatorzy w tym przypadku mają możliwość sterowania wyłącznie spoza wózka. Co w praktyce oznacza, że operatorzy o tym uprawnieniach nie mogą obsługiwać wózków z kabiną czy podestem do stania.
Uprawnienia na wózki widłowe kategorii III WJO największe zainteresowanie budzą wśród pracowników branży spożywczej obsługujących wózki widłowe paletowe, w tym m.in. wózki paletowe elektryczne.

Uprawnienia na wózki widłowe - kategorie

Czy wiesz już wszystko o uprawnieniach na wózki widłowe?

Uprawnienia na wózki widłowe (czy to poparte zdanym egzaminem przed komisją UDT, czy tylko wydane przez zakład pracy) są niezbędne do pracy na stanowisku operatora wózka widłowego! A co ważniejsze - nie można ich (jak to sądzi wielu pracowników) zastąpić posiadanym prawem jazdy kategorii B.
Zdobyte uprawnienia na wózki widłowe zawsze powinny być poparte ukończeniem stosownego kursu, na poziomie dopasowanym do kategorii. Jak wygląda kurs na wózki widłowe? - chcesz wiedzieć? Zapraszamy Cię do naszego kolejnego artykułu, w którym zdradzamy wszystkie tajemnice dotyczące kursu na wózki widłowe!