Egzamin UDT na wózki widłowe - pytania i odpowiedzi!

Jak już zapewne wiecie z naszych poprzednich artykułów, egzamin przed Komisją Urzędu Dozoru Technicznego składa się z dwóch części - teoretycznej oraz praktycznej. O ile do części praktycznej możecie przygotować się wyłącznie szkoląc się w jeździe i manewrowaniu wózkiem widłowym na żywo, o tyle, materiał do części teoretycznej możecie powtórzyć także w zaciszu własnego domu. Niebawem czeka Was egzamin UDT na wózki widłowe? Pytania i odpowiedzi, które dziś zaprezentujemy - pomogą Wam go zdać!

W trakcie egzaminu teoretycznego na wózki widłowe, każdy egzaminowany musi udzielić odpowiedzi na 5 pytań dotyczących wiedzy ogólnej i szczegółowej na temat wózków widłowych, w tym na minimum 3 odpowiedzieć bezbłędnie. Wielu kursantów, bardziej niż części praktycznej egzaminu, już podczas szkolenia na wózki widłowe, obawia się egzaminowania przez komisję UDT. Jeśli należycie do tej grupy kursantów - mamy coś specjalnie dla Was! Egzamin UDT na wózki widłowe zdacie bez problemu, jeśli zapoznacie się z opracowanymi przez nas pytaniami, które mogą paść podczas egzaminu!

Egzamin UDT na wózki widłowe - pytania i odpowiedzi

Jeśli planujesz w niedalekiej przyszłości pracować jako operator wózka widłowego elektrycznego lub wózka widłowego wysokiego składowania i starasz się o uprawnienia na wózki widłowe, zdanie egzaminu przed komisją UDT jest niezbędne do ich uzyskania. Poniżej zaprezentujemy Ci 20 popularnych pytań i odpowiedzi, które sprawią, że jeszcze lepiej będziesz mógł przygotować się do egzaminu!

1.Kto może zostać operatorem (kierowcą) wózka jezdniowego?

Kto może zostać operatorem wózka widłowego?

Prawidłowe odpowiedzi:

 • osoba pełnoletnia,
 • osoba która ukończyła kurs obsługi wózków jezdniowych i pozytywnie zaliczyła egzamin państwowy
 • osoba, która z danym zakładzie przeszła stosowne szkolenia i otrzymała pisemne zezwolenie kierownika do kierowania wózkiem jezdniowym.

2. Kto może obsługiwać wózki specjalizowane (w tym m.in. wózki unoszące)?

Prawidłowa odpowiedź:

osoba, która zdobyła uprawnienia IWJO.

3. Kto może wstrzymać eksploatację urządzeń transportu bliskiego?

Prawidłowa odpowiedź:
Urząd Dozoru Technicznego, konserwator, operator.

4. Co zawiera księga rewizyjna?

Prawidłowe odpowiedzi:

 • informacje o wózku widłowym - numer ewidencyjny;
 • decyzję UDT o dopuszczeniu do eksploatacji lub nie;
 • instrukcję obsługi wózka;
 • dokumentację techniczną;
 • protokoły z badań okresowych wózka;
 • dziennik konserwacji;
 • deklarację zgodności;
 • informacje o użytkowniku wózka.

5. Od kiedy wózki widłowe zostały objęte dozorem technicznym?

Prawidłowa odpowiedź:
od 16 lipca 2002 roku, gdy w życie weszło rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu.

6. Co to jest stateczność wózka?

Prawidłowa odpowiedź:
Stateczność wózka widłowego to zdolność do zachowania równowagi położenia podczas pracy i manewrowania. Wpływ na stateczność mają: masa przewożonego ładunku,odległość jego środka ciężkości od czoła wideł oraz wysokość podnoszenia tegoż ładunku.

7. Jakie są czynniki mające wpływ na stateczność wózka widłowego?

Prawidłowe odpowiedzi:

 • sprawność i stan techniczny wózka;
 • ogumienie i ciśnienie w oponach;
 • nachylenie terenu;
 • stan drogi, po której porusza się wózek widłowy;
 • sposób zamocowania oraz ułożenia ładunku (położenie środka ciężkości);
 • technika jazdy, indywidualne umiejętności operatora.

8. Jaka jest dopuszczalna prędkość jazdy wózkiem widłowym w pomieszczeniach zamkniętych?

Prawidłowa odpowiedź:

 • do 3 km/h w miejscach o ograniczonej widoczności i tam gdzie przebywają ludzie;
 • do 6 km/h na obszarze hal magazynowych.

9. Czy operator urządzeń transportu bliskiego może zostać ukarany grzywną lub pozbawieniem wolności?

Prawidłowa odpowiedź:
Tak.

10. Za jakie zachowania grozi kara grzywny lub pozbawienia wolności?

Egzamin na wózki widłowe- odpowiedzialność karna

Prawidłowe odpowiedzi:

 • gdy urządzenie jest nieodebrane przez UDT,
 • gdy używamy urządzenia wbrew decyzji UDT,
 • gdy modyfikujemy urządzenie bez zgody UDT.

11. Czy operator wózka widłowego może wyjechać wózkiem na drogę publiczną?

Prawidłowe odpowiedzi:
Tak, jeśli posiada zezwolenie na prowadzenie wózka oraz prawo jazdy kat. B. Ponadto wózek (urządzenie UTB) musi spełniać wymogi rozporządzenia Ministra Infrastruktury dotyczące warunków technicznych pojazdów i zakresu ich wyposażenia.

12. Jakie zasady obowiązują podczas jazdy wózkiem widłowym bez ładunku?

Prawidłowe odpowiedzi:

 • należy dostosować prędkość poruszania się do panujących lokalnych warunków,
 • należy unieść widły na wysokość około 30 cm,
 • należy pochylić maszt w kierunku operatora.

13. Co to jest udźwig nominalny?

Prawidłowa odpowiedź:
Udźwig nominalny jest to dopuszczalna masa ładunku (przewidziana przez producenta), jaką może podnieść wózek widłowy, stojąc na poziomym podłożu, przy pionowo ustawionym maszcie mechanizmu podnoszenia na wysokość nominalną.

14. Co to jest nożycowość wideł?

Prawidłowe odpowiedzi:
Nożycowość – odległość pomiędzy górnymi płaszczyznami wideł zmierzona na końcach wideł.

15. Jakie są podstawowe zespoły wózka jezdniowego napędzanego?

Prawidłowe odpowiedzi:

 • kabina oraz elementy sterujące i sygnalizujące,
 • układ jezdny (koła, mosty półosie),
 • układy hydrauliczne osprzętu roboczego,
 • rama,
 • układ kierowniczy,
 • układ hamulcowy,
 • układ napędowy (silnik, zespoły przenoszące napęd).

16. Jakie są terminy przeglądów konserwacyjnych dla wózków jezdniowych?

Prawidłowa odpowiedź:

 • wózki kierowane – zalecane wykonywanie konserwacji nie rzadziej niż co 30 dni,
 • wózki prowadzone dyszlowe – zalecane wykonywanie konserwacji nie rzadziej niż co 60 dni.

17. Jakie czynności są zabronione operatorowi wózka zgodnie z zasadami BHP?

Prawidłowe odpowiedzi:

 • jazda z nadmierną prędkością,
 • jazda wózkiem pod wpływem alkoholu,
 • użytkowanie wózka bez ważnej decyzji,
 • podnoszenie i przewożenie ludzi na widłach,
 • przenoszenie ładunków nad ludźmi,
 • jednoczesna jazda oraz podnoszenie i opuszczanie wideł,
 • podnoszenie ładunków cięższych niż wskazany udźwig nominalny wózka,
 • podnoszenie elementów przymarzniętych,
 • wychylanie się z wózka podczas jazdy.

18. Jakie czynności wykonuje operator po zakończonej pracy?

Egzamin na wózki widłowe - pytania i odpowiedzi

Prawidłowe odpowiedzi:

 • bezpiecznie parkuje wózek w wyznaczonym miejscu postoju;
 • zaciąga hamulec pomocniczy;
 • opuszcza widły (ich czoło ma przylegać do ziemi);
 • przy wózku zasilanym LPG zakręca butlę, a silnik pracuje do samoczynnego zgaśnięcia;
 • po opuszczeniu wózka - dokonuje jego oględzin;
 • uzupełnia zeszyt obsługi codziennej;
 • zabiera kluczyk i zdaje w miejscu do tego wyznaczonym.

19. Co zawiera księga rewizyjna?

Prawidłowe odpowiedzi:

 • Dokumentację techniczną,
 • instrukcję obsługi,
 • protokoły z badań okresowych wózka,
 • decyzję UDT o dopuszczeniu do eksploatacji lub nie,
 • dziennik konserwacji wózka,
 • deklarację zgodności,
 • informacje o wózku - numer ewidencyjny wózka,
 • informacje o użytkowniku wózka.

20. Jakie informacje znajdziemy na zielonej naklejce UDT?

Prawidłowe odpowiedzi:
termin, w którym trzeba wykonać następny przegląd: po prawej miesiąc, po lewej rok.

Mamy nadzieję, że po zapoznaniu się z wiedzą przedstawioną w naszym artykule, egzamin UDT na wózki widłowe - pytania (a w szczególności odpowiedzi) nie sprawią Wam żadnego problemu. Należy pamiętać, że zarówno część teoretyczna, jak i praktyczna, kursu na wózki widłowe, są bardzo istotne, a zaangażowanie i chęci włożone w przygotowanie się do egzaminu skutkują nie tylko pozytywnym wynikiem na egzaminie UDT na wózki widłowe. Pytania i wątpliwości mamy okazję rozwiać podczas trwania kursu, by w pracy operatora móc odznaczać się doskonałą wiedzą teoretyczną i umiejętnościami praktycznymi.