Jazda wózkiem widłowym bez uprawnień- konsekwencje dla pracownika i firmy

Posiadanie aktualnych ważnych uprawnień na wózki widłowe to konieczność dla każdej osoby, która ubiega się o stanowisko operatora wózka widłowego lub też jako magazynier chce mieć możliwość obsługi urządzenia podnośnikowego. Wymóg ten nie jest spowodowany jedynie kwestiami bezpieczeństwa, a jego niespełnienie, czyli - obsługa wózków widłowych bez uprawnień UDT niesie ze sobą konkretne konsekwencje.

Wózek widłowy bez UDT – to już przeszłość

W poprzednim artykule na naszym blogu wskazywaliśmy na to, do kiedy ważne są stare uprawnienia na wózki widłowe. Jeszcze przed 2019 rokiem operatorzy wcale nie musieli posiadać uprawnień UDT, by obsługiwać wózki jezdniowe podnośnikowe. Zdarzały się (i to często) przypadki, w których zamiast państwowych uprawnień, zakłady pracy przeprowadzały własne wewnętrzne kursy, a potem wydawały wewnątrzzakładowe uprawnienia na wózki widłowe, obowiązujące tylko w obrębie jednego przedsiębiorstwa (więcej o tym znajdziecie w tekście: "Najnowsze zmiany - ustawa o dozorze technicznym 2019").
Jednak to już przeszłość. Obecnie w celu zapewnienia wysokiej jakości obsługi wózka widłowego oraz bezpieczeństwa zdecydowano się wprowadzić tylko jeden system egzaminacyjny. Każdy kandydat na operatora wózka widłowego zdać musi państwowy egzamin UDT, który upoważnia do uzyskania stosownych, terminowych uprawnień.

Prawo jazdy kategorii B a uprawnienia na wózki widłowe

pracownicy magazynu

Czy prawo jazdy kategorii B ma wpływ na posiadanie uprawnień UDT? Odpowiedź jest jasna - nie. Bez względu na to, czy dana osoba ma prawo jazdy czy nie, może ona ubiegać się o nabycie zezwolenia do pracy na wózku widłowym. Warunkami są tutaj oczywiście wszystkie określone przez UDT wymogi (wiek, wykształcenie, stan zdrowia). Jednak wśród nich nie ma konieczności posiadania prawa jazdy.
Co zatem w przypadku osób, które straciły prawo jazdy? Czy one także mogą zajmować się prowadzeniem wózków widłowych? Tak. Nawet osoby, które z różnych przyczyn straciły prawo jazdy, mogą przystąpić do kursu na wózki widłowe, a potem zdać egzamin przed komisją UDT.

Kiedy uprawnienia nie są wymagane?

Czy istnieją przypadki, w których uzyskanie uprawnień UDT nie jest konieczne? Kierować wózkiem widłowym z mechanicznym napędem, bez względu na to jakiego typu jest to pojazd (wózek widłowy elektryczny, wózki spalinowewózki wysokiego składowania czy wózki widłowe terenowe), mogą tylko osoby posiadające uprawnienia UDT. Ten rodzaj zezwoleń nie jest wymagany tylko w jednym przypadku - a dotyczy on wózków paletowych prowadzonych bez napędu, czyli popularnych paleciaków ręcznych. Aby obsługiwać wózki ręczne wystarczy przejść krótkie szkolenie w miejscu pracy oraz standardowe szkolenie BHP, ponieważ ten typ urządzeń nie posiada napędu ani mechanicznego systemu podnoszenia.

Jazda wózkiem widłowym bez uprawnień - konsekwencje w miejscu pracy

Jakie są konsekwencje jazdy wózkiem widłowym bez uprawnień i kogo one dotyczą? W tym przypadku przepisy mówią jasno - ukarana może zostać zarówno osoba obsługująca wózek, jak i sam pracodawca. Prowadzenie widlaka bez koniecznych uprawnień UDT może nieść za sobą różnorakie konsekwencje - od kary finansowej, nałożonej na pracownika i zakład pracy; aż po nawet proces sądowy (w przypadku gdyby w trakcie obsługi wózka widłowego przez nieuprawnioną osobę doszło do wypadku). W najbardziej radykalnych sytuacjach pracownik może zostać pociągnięty nawet do odpowiedzialności karnej.

wypadek-w-miejscu-pracy

Tak samo do odpowiedzialności karnej może zostać pociągnięta osoba, która, mimo iż posiada uprawnienia na wózki widłowe wydane przez Urząd Dozoru Technicznego, to prowadziła urządzenie pod wpływem alkoholu w zakładzie pracy. Takiemu pracownikowi grozi nawet kara pozbawienia wolności do lat 2.

Jak zdobyć uprawnienia na wózki widłowe?

Już wiadomo, że aby jeździć wózkiem widłowym konieczne jest posiadanie uprawnień operatora. Jak jednak je zdobyć? Wystarczy zapis na kurs na wózki widłowe, a następnie pozytywne zaliczenie egzaminu przed komisją UDT.
Uprawnienia na jazdę wózkiem widłowym wydane po zdanym egzaminie przez Urząd Dozoru Technicznego ważne są na terenie całego kraju, niezależnie od rodzaju wózka jezdniowego podnośnikowego, który się obsługuje.

Obsługa wózków widłowych? Tylko legalnie!

operatorzy-wózków-widłowych

W powyższym tekście przedstawiliśmy, czym grozi jazda wózkiem widłowym bez uprawnień. Konsekwencje mogą być nieprzyjemne zarówno dla osoby, która zdecyduje się na pracę nie posiadając kwalifikacji, jak i dla właściciela firmy, który powinien sprawować nadzór nad tym, co dzieje się w jego zakładzie pracy. Oczywiście, w przypadku samowolnego wykorzystania wózka jezdniowego, bez wiedzy właściciela, możliwe jest pociągnięcie do odpowiedzialności kierownika zakładu.