Najnowsze zmiany - ustawa o Dozorze Technicznym 2019!

Czy wiesz, jakie zmiany zaszły w ustawie o dozorze technicznym w tym roku? Co się zmieniło? Kiedy nowelizacja weszła w życie i jak jej postanowienia mają się do pracowników branży magazynowej i logistycznej? Wszystko, co warto wiedzieć o ustawie o Dozorze Technicznym 2019 - teraz znajdziesz w jednym miejscu! Zapraszamy!

Czym jest Dozór techniczny?

W uproszczeniu, można określić dozór techniczny jako zespół czynności, wykonywanych przez uprawnione do tego jednostki organów państwowych w celu:

 • zapewnienie bezpiecznego funkcjonowania sprzętu określonego przez ustawodawstwo jako “objęty dozorem technicznym”;
 • kontroli stanu technicznego urządzeń i nadzoru nad ogólnym funkcjonowaniem maszyn oraz zakładów pracy;
 • przeciwdziałania sytuacjom, które mogłyby zagrażać zdrowiu lub życiu pracowników oraz osób postronnych.

Oczywiście, jak mówi ustawodawstwo, nie oznacza, to że projektanci czy twórcy urządzeń, a nawet eksploatujące je osoby są zwolnione z odpowiedzialności za przestrzeganie norm jakości oraz dbanie o poprawny stan techniczny urządzeń.

Jakie urządzenia podlegają pod dozór techniczny?

Jakie urządzenia podlegają pod dozór techniczny?

Do urządzeń podlegających pod dozór techniczny należą:

 • urządzenia ciśnieniowe;
 • zbiorniki bezciśnieniowe i niskociśnieniowe wykorzystywane do magazynowania trujących lub żrących materiałów;
 • zbiorniki bezciśnieniowe i niskociśnieniowe przeznaczone do przechowywania i transportu ciekłych materiałów zapalnych;
 • urządzenia transportu bliskiego (w tym m.in wózki widłowe spalinowe oraz wózki widłowe elektryczne);
 • dźwigniki;
 • przenośniki kabinowe i krzesełkowe.

Kto sprawuje dozór techniczny w Polsce?

Instytucją uprawnioną i powołaną w celu sprawowania pieczy nad urządzeniami dozoru technicznego jest państwowy Urząd Dozoru Technicznego. Instytucja ta prowadzi działalność zarówno certyfikacyjną, jak i szkoleniową. A zakres jej działalności dotyczy:

 • kontrolowania bezpiecznego przestrzegania przepisów dotyczących dozoru technicznego;
 • bezpośredniego sprawowania dozoru nad urządzeniami technicznymi; ich stanem technicznym, prawidłową eksploatacją;
 • prowadzenia ewidencji maszyn będących w użyciu (więcej o tym, jak zarejestrować nowe urządzenie dowiesz się z artykułu: Rejestracja i przeglądy wózków widłowych - kompletny poradnik;
 • podejmowania czynności mających na celu podniesienie kwalifikacji pracowników (opracowanie i przeprowadzanie szkoleń oraz egzaminów);
 • certyfikacji systemów jakości dotyczących urządzeń technicznych.

Główna siedziba Urzędu Dozoru Technicznego mieści się w Warszawie, ponadto w skład UDT wchodzi 10 terenowych oddziałów zamiejscowych oraz 22 biura.


Ustawa o dozorze technicznym - nowelizacja

1 stycznia 2019 w życie weszło większość zatwierdzonych przez Prezydenta 9. grudnia 2018 zmiany obejmujące ustawę o dozorze technicznym. Od jej uchwalenia w pierwotnym kształcie minęło już 19 lat. Ustawa o Dozorze Technicznym została bowiem przyjęta dokładnie 21. grudnia 2000 roku.
Dokument z 2000 roku określał uprawnienia organów państwowych (UDT) w celu sprawowania dozoru technicznego nad urządzeniami. Co zmieniła nowelizacja z 2019 roku?

Ustawa o Dozorze Technicznym 2019

Główne zmiany w nowelizacji ustawy o dozorze technicznym dotyczą wprowadzenia terminowości zaświadczeń kwalifikacyjnych, możliwości sporządzenia protokołu z wykonywanych czynności za zakresu dozoru technicznego w formie elektronicznej oraz rewitalizacji definicji terminów takich jak: “modernizacja”, “konserwacja” czy “naprawa”.
Celem zmian było przede wszystkim doprecyzowanie dotychczas obowiązujących przepisów oraz zniwelowanie barier administracyjnych dla przedsiębiorców.

Najistotniejsze kwestie dot. wózków widłowych

Najbardziej istotne kwestie dotyczące wózków widłowych

1. Najważniejszymi kwestiami z punktu widzenia osób zajmujących się na co dzień i pracujących w branży wózków widłowych jest wprowadzenie terminowości zaświadczeń. Oznacza to, iż według Ustawy o Dozorze Technicznym 2019 od 1. czerwca 2019 roku zaświadczenia kwalifikacyjne dla osób obsługujących oraz konserwujących urządzenia techniczne są wydawane na określony czas - nie krótszy niż 5 lat, ale też nie dłuższy niż 10 lat, w zależności od rodzaju obsługiwanego urządzenia, stopnia trudności jego obsługi oraz konserwacji a także stopnia zagrożenia, jaki może ono powodować.
Wprowadzenie terminowości tych uprawnień uzasadnione jest w ustawie:

 • zagwarantowaniem właściwego poziomu wiedzy technicznej;
 • zapewnieniem wzrostu  poziomu kultury technicznej;
 • poprawę bezpieczeństwa w trakcie eksploatacji urządzeń;
 • dynamicznym rozwojem techniki w zakresie konstrukcji technicznych.

W tym miejscu warto podkreślić, iż przedłużenie zaświadczeń kwalifikacyjnych ma odbywać się na wniosek uprawnionego, ale nie będzie wymagało ono dodatkowych opłat. Warunkiem będzie jedynie:
- złożenie wniosku w UDT najpóźniej 3 miesiące przed dniem upływu ważności kwalifikacji;
- czynne wykorzystanie kwalifikacji w okresie nie krótszym niż 3 lata w trakcie ostatnich 5 lat posiadania uprawnień.

Operator wózka widłowego

2. Ustawa o Dozorze Technicznym 2019 zakłada także zniesienie konieczności ponownego wyrabiania zaświadczeń kwalifikacyjnych, w przypadku posiadania zaświadczeń dotyczących tych samych uprawnień, wydanych przez inną jednostkę UDT. Oznacza to, iż uprawnieniami UDT można posługiwać się na terenie całej Polski, niezależnie od lokalizacji.

3. Kolejna istotna zmiana dotyczy wprowadzenia możliwości sporządzania badań technicznych urządzeń w postaci elektronicznej. Jest to znaczne uproszczenie dla przedsiębiorców, którzy dzięki Ustawie o Dozorze Technicznym 2019 zyskali możliwość prowadzenia tzw. “księgi rewizyjnej urządzenia” w wygodny i nowoczesny - cyfrowy sposób. Nie zrezygnowano jednak również z tradycyjnej formy przechowywania danych - co oznacza, że przedsiębiorcy mają wybór, który sposób (papierowy czy elektroniczny) chcą praktykować w swojej firmie.

4. Istotne z punktu widzenia pracodawców i pracowników było też wprowadzenie jednolitych i przejrzystych nowych definicji pojęć takich jak:
- modernizacja,
- konserwacja,
- naprawa,
- eksploatujący.
Decyzja o doprecyzowaniu powyższych definicji pojawiła się w związku z koniecznością zniwelowania wątpliwości interpretacyjnych wynikających z dotychczasowych przepisów.

Ustawa o Dozorze Technicznym 2019 - podsumowanie

Ustawa o Dozorze Technicznym 2019 - podsumowanie

W powyższym artykule przedstawiliśmy najważniejsze informacje zawarte w Ustawie o Dozorze Technicznym 2019, a raczej dokładnie mówiąc - w nowelizacji tejże ustawy. W każdej branży warto być na bieżąco z obowiązującymi przepisami, które mają realny wpływ na codzienną pracę.