Naprawa i konserwacja wózków widłowych

W poprzednich artykułach skupiliśmy się na wózkach elektrycznych paletowych, wskazując na to, jak o nie dbać i jak powinna przebiegać naprawa paleciaków. Tym razem przyjrzyjmy się popularnym i często wykorzystywanym wózkom jezdniowym podnośnikowym. W poniższym tekście wskażemy:

 • jakie czynności należy wykonywać w celu zapewniania wózkowi widłowemu dobrego stanu technicznego,
 • kto może decydować o zgłoszeniu konieczności przeprowadzenia naprawy wózka widłowego,
 • oraz kto zobowiązany jest do przeprowadzania napraw wózków widłowych i jak przebiega taki proces.

Konserwacja wózków widłowych

Jednostką, która trzyma zawodowo pieczę nad stanem technicznym wózków widłowych jest zatrudniony w danej firmie konserwator lub też (jak w przypadku większości przedsiębiorstw) serwis wózków widłowych.

Jednak nie oznacza to, że nie należy codziennie dbać i zapewniać wózkom odpowiednich warunków oraz czynności, które pozwolą im prawidłowo i efektywnie wykonywać swoje prace. Do tego typu zadań zalicza się wszystkie, które mogą być wykonywane przez operatora wózka widłowego w trakcie jego zmiany. Mowa tu np. o:

 • uzupełnieniu płynu chłodniczego,
 • sprawdzeniu i uzupełnieniu oleju silnikowego oraz płynu hamulcowego,
 • wymianie butli gazowej,
 • oględzinach stanu technicznego pojazdu zarówno przed przystąpieniem do obsługi, jak i po skończonej zmianie.

Wszystkie te czynności są na tyle łatwe i nieskomplikowane, że nie ma przeciwwskazań, aby wykonywał je operator wózka.

Jak uzupełnić płyn chłodniczy w wózku widłowym?

Korek chłodnicy należy odkręcić, gdy jest ona chłodna (nie bezpośrednio po wyłączeniu wózka). Na wszelki wypadek nie należy używać plastikowych rękawiczek, które mogłyby zostać stopione w przypadku gdyby płyn był gorący.

Po odkręceniu korka, należy sprawdzić jak wygląda poziom płynu chłodniczego. Jeśli w zbiorniczku wyrównawczym znajduje się on blisko minimum, należy go koniecznie uzupełnić. W przypadku zbyt niskiego poziomu płynu chłodniczego mogłoby to doprowadzić do awarii oraz konieczności naprawy wózka widłowego w serwisie.

Jeśli do kontaktu płynu chłodniczego ze skórą - należy koniecznie szybko dokładnie umyć ręce.

Jak sprawdzić poziom oleju silnikowego i płynu hamulcowego w widlaku?

jak sprawdzić poziom oleju w wózku widłowym

Kolejnymi czynnościami, które z łatwością może samodzielnie wykonać operator wózka widłowego są sprawdzenie poziomu oleju silnikowego oraz płynu hamulcowego. Dwa zagadnienia umieściliśmy w jednej kategorii z uwagi na podobny sposób przeprowadzania czynności.

Podczas sprawdzania poziomu obydwu płynów - wózek widłowy powinien być ułożony na płaskim podłożu.

W przypadku oleju, silnik powinien być chłodny. Aby sprawdzić poziom wystarczy wyciągnąć miarkę oleju, oczyścić ją (wytrzeć szmatką) i włożyć z powrotem. Po wyciągnięciu na miarce zaznaczony będzie poziom oleju. Jeśli jest zbyt niski - należy go uzupełnić.

Podobnie jest w przypadku płynu hamulcowego. Jego prawidłowy poziom powinien znajdować się pomiędzy dwoma wskaźnikami na zbiorniku. Jeśli płynu jest za mało - również należy go dolać.

Jak wymienić butlę gazową?

Wymiana butli gazowej nie należy do trudnych czynności, o ile tylko zachowuje się zasady bezpieczeństwa. Nie jest konieczne, aby wymiany dokonywał serwis wózków widłowych, o ile operator manewrujący wózkiem skorzystał na kursie na wózki widłowe z możliwości odbycia szkolenia z wymiany zbiorników z gazem.

Po zaparkowaniu wózka widłowego w bezpiecznym miejscu, na równym podłożu należy odłączyć elastyczny przewód od zaworu butli, odkręcając nakrętkę (w prawą stronę) i odpinając zatrzaski. Następnie butlę należy wyciągnąć z uchwytów i zakręcić zaślepki na zawór butli.

Zużytą butlę należy odstawić w bezpieczne miejsce, a w nowej:

 • odkręcić zaślepkę butli,
 • sprawdzić uszczelkę na wyjściu z zaworu oraz gwint na zaworze,
 • butlę włożyć do uchwytu na wózku w pozycji poziomej,
 • zabezpieczyć butlę gazową zatrzaskami,
 • dokręcić nakrętkę na przewodzie elastycznym do zaworu butli.

Gdy butla gazu została prawidłowo wymieniona, można przystąpić do dalszej pracy.

jak wymienić butlę gazową

Na co zwracać uwagę w trakcie pracy na wózku?

Bardzo istotna jest nie tylko konserwacja wózków widłowych, ale także jak najszybsze zwrócenie uwagi na powstałe nieprawidłowości i usterki. Pozwalają one szybko znaleźć awarię i sprawić, by naprawa wózków widłowych przebiegała nie tylko sprawnie ale i nie była kosztowna.

Na co zwrócić szczególną uwagę? Zaniepokoić mogą między innymi:

 • nieprawidłowa praca silnika - w tym zwiększony hałas, gaśnięcie urządzenia;
 • problemy z unoszeniem ładunków;
 • w przypadku wózków widłowych spalinowych - zmiana koloru spalin.

W każdym przypadku należy jak najszybciej zgłosić usterkę. A gdzie? Tego dowiecie się z dalszej części artykułu.

Kto i gdzie powinien zgłosić usterkę wózka widłowego?

Pierwszą osobą, która ma codziennie styczność z wózkiem widłowym i która może najszybciej rozpoznać występujące nieprawidłowości jest operator. To on powinien zwrócić uwagę na powstałe awarie czy mechaniczne uszkodzenia i przekazać informację o problemie do:

Zakładowy konserwator lub serwis wózków widłowych podejmują decyzję o tym, czy usterkę uda się naprawić na miejscu czy konieczne będzie czasowe wyłączenie wózka z eksploatacji (i np. zamówienie części zamiennych lub inne działania).

Po zakończonej naprawie urządzenia konieczne będzie jeszcze wykonanie w Urzędzie Dozoru Technicznego eksploatacyjnego badania doraźnego, mającego na celu potwierdzenie, iż naprawa czy wymiana części przebiegła prawidłowo i wózek widłowy może być ponownie oddany do eksploatacji.

Należy pamiętać również o tym, iż wszelkie naprawy wózków widłowych powinny zostać odnotowane w dokumentacji pojazdu (w książce eksploatacji oraz dzienniku konserwacji).

Podsumowanie

konserwacja i naprawa - podsumowanie

Prawidłowa konserwacja i codzienne przeglądy wózka widłowego przed i po pracy mogą pozwolić ustrzec go przed groźnymi oraz pochłaniającymi dużo czasu czy kosztów naprawami. W przypadku zaobserwowania jakichkolwiek nieprawidłowości czy nawet drobnych usterek, należy jak najszybciej zgłosić je do konserwatora lub wybranego serwisu wózków widłowych, tak aby naprawa odbyła się jak najszybciej, bez konieczności długotrwałego wyłączenia urządzenia z eksploatacji, co skutkowałoby niekorzystnymi przestojami w pracy Twojej firmy.