Wszystko, co chciałbyś wiedzieć o maszcie do wózka widłowego!

W ostatnim artykule "Czym tak naprawdę są przedłużki do wideł? Sprawdź!" odpowiadaliśmy na popularne pytania zadawane w związku z przedłużkami (czyli jak prawidłowo je dobierać, kto może montować przedłużki, jaki jest ich maksymalny udźwig i wiele, wiele więcej). Dzisiaj z tematyki akcesoriów i dodatkowego osprzętu przejdziemy do zagadnienia związanego z elementami budowy widlaków - takimi jak właśnie - maszt do wózka widłowego.

W poniższym artykule zaprezentujemy:

 • typy masztów do wózków widłowych;
 • jak prawidłowo dobrać maszt;
 • testy na sprawdzenie poprawności działania masztu;
 • czym jest wolny skok w wózku widłowym;
 • oraz pytania z egzaminu na wózki widłowe dotyczące masztów.

Zapraszamy do lektury!

Typy masztów w wózkach widłowych

Maszty do wózków widłowych montuje się w każdym z pojazdów unoszących, który przeznaczony jest do podnoszenia ładunków. Oznacza to, że zaopatrzone w nie są:

 • wózki paletowe elektryczne;
 • wózki czołowe (elektryczne, spalinowe oraz gazowe);
 • przegubowe wózki widłowe;
 • wózki terenowe
 • wózki widłowe wysokiego składowania.

Oczywiście, każdy z tych rodzajów pojazdów musi posiadać typ masztu jak najlepiej pasujący do jego budowy, udźwigu maksymalnego oraz charakterystyki wykonywanej pracy.

typy masztów

Wśród masztów do wózków wyróżnia się 3 główne kategorie.

1.Maszt Simplex

Jest to standardowy i najbardziej prosty maszt o pojedynczej budowie, umieszczany centralnie. Wykorzystuje się go przede wszystkim w urządzeniach o niewielkim zakresie maksymalnego podnoszenia (np. w wózkach paletowych).

2.Maszt Duplex

To podwójny typ masztu, w którym karetka unosi się dzięki wysuwanemu siłownikowi, umieszczonemu w wewnętrznej ramie pojazdu. Stosuje się go w wózkach przeznaczonych do obsługi średniej wysokości regałów.

3.Maszt Triplex

To najbardziej zaawansowany i wydajny rodzaj masztu. Przeznaczony jest do pojazdów o dużym udźwigu maksymalnym. Posiada aż dwie ramy wewnętrzne, dzięki czemu osiąga maksymalne możliwości w podnoszeniu ładunków na duże wysokości.

Jak dobrać maszt do wózka widłowego?

Wybierając nowy maszt do wózka, należy zwrócić uwagę na kilka istotnych kwestii. Podstawową jest oczywiście typ i model urządzenia, w jakim ma być zamontowany element. Nie mniej ważne jest to, jakie zadania i wymagania są na co dzień stawiane przed posiadanym sprzętem - głównie w kwestii tego, jaka jest maksymalna konieczna wysokość unoszenia ładunków, czy ich waga.
W celu obliczenia niezbędnej wysokości unoszenia, należy do najwyżej położonej powierzchni składowania (np. najwyższej półki regału, gdzie będą składowane ładunki) dodać ok 20cm. Zapas ten pozwoli na swobodne wykonywanie operacji związanych z rozmieszczaniem oraz pobieraniem ładunków z regałów.

jak dobrać maszt do wózka widłowego

Kolejną ważną kwestią, o której często zapominają przedsiębiorcy podczas zakupu masztu do wózka widłowego, jest wysokość pomieszczeń, po których na co dzień porusza się urządzenie. Pomimo iż w trakcie przejazdu wózki widłowe przemieszczają się ze złożonymi masztami, nie da się nie zauważyć, iż także w tej pozycji elementy te zajmują sporo przestrzeni. Wózek natomiast musi poruszać się po wyznaczonych drogach transportowych bez najmniejszych problemów czy przeszkód.
Podczas zakupu warto zwrócić uwagę także na sposób montażu masztu, jakość jego wykonania czy też certyfikaty, jakie powinien posiadać będąc elementem dopuszczonym do użytku w Unii Europejskiej.

Jak sprawdzić czy maszt w wózku widłowym działa prawidłowo?

Tak samo, jak w przypadku innych części do wózka widłowego, tak i w przypadku masztu do wózka może on po jakimś czasie ulec uszkodzeniu czy zużyciu i wymagać wymiany. Warto wiedzieć w jaki sposób należy kontrolować jego stan techniczny.
W celu sprawdzenia, czy maszt do wózka widłowego działa poprawnie, na widłach należy unieść na wysokość ok 20-30 cm, ładunek o masie równej dopuszczalnemu udźwigowi pojazdu. W przypadku poprawnie działających elementów hydraulicznych, widły obciążone ładunkiem będą opadać nie szybciej niż 1cm na 1 minutę.
Warto także co jakiś czas ocenić czy:

 • nie występuje wyciek oleju z siłowników wózka;
 • urządzenie nie wydaje nietypowych dźwięków podczas unoszenia bądź opuszczania ładunku na widłach;
 • wózek widłowy nie ma problemu z płynnym uniesieniem ładunku na maksymalną dopuszczalną wysokość;
 • maszt oraz karetka nie posiadają żadnych uszkodzeń, wgnieceń czy odkształceń.

jak sprawdzić maszt wózka


Z czego mogą wynikać usterki masztu wózka widłowego?

Przyczyn awarii masztu wózka widłowego może być wiele. Do najbardziej popularnych i najczęściej występujących zalicza się te wynikające ze zużywania się elementu, który po wykonaniu określonej liczby cyklów pracy powinien zostać po prostu wymieniony.
Konieczność wymiany masztu może wynikać także z nieprawidłowego wykorzystania urządzenia - głównie poprzez unoszenie i/lub transportowanie ładunków, których udźwig przekracza maksymalny dopuszczalny udźwig wózka widłowego.
Inną przyczyną skłaniającą do wymiany masztu może być także jego fizyczne uszkodzenie, np. odkształcenie wynikające z uderzenia o maszt spadającego z regału ładunku, czy odgięcie masztu w wyniku przewrócenia się pojazdu. Sytuacje tego typu, na szczęście nieczęsto, ale zdarzają się i są zwykle następstwem:

 • nadmiernie brawurowej jazdy wózkiem widłowym;
 • nieznajomości lub nieprzestrzegania zasad poruszania się wózkami jezdniowymi unoszącymi;
 • braku posiadania uprawnień niezbędnych do obsługi wózków;
 • braku doświadczenia młodych operatorów.


Każda usterka czy uszkodzenie masztu (bądź też jakiegokolwiek innego elementu wózka widłowego) powinno zostać zgłoszone zaraz po zauważeniu przełożonym oraz konserwatorowi lub serwisowi wózków widłowych, w celu oceny stopnia poczynionych szkód oraz usunięcia usterki lub wymiany części.

Czym jest wolny skok w wózku widłowym?

Wolny skok w wózku widłowym to funkcja, która umożliwia uniesienie wideł na określoną wysokość bez konieczności unoszenia masztu. Jest to szczególnie przydatne w przypadku pracy na ograniczonej, niewielkiej przestrzeni, gdzie trudne (czy wręcz niemożliwe) byłoby uniesienie masztu.
Tego typu rozwiązanie zapewnia także lepszą widoczność oraz szybszą pracę.

Maszt wózka widłowego - pytania na egzaminie

egzamin na wózki widłowe

Na egzaminie UDT także przydaje się wiedza dotycząca masztów do wózków widłowych. Część z pytań dotyczy własnie tego elementu. Poniżej prezentujemy przykładowe pytania, które dotyczą masztu do wózków widłowych:

1.W skład układu mechanizmu podnoszenia wchodzi/wchodzą:
a) karetka
b) siłowniki układu podnoszenia
c) łańcuchy nośne
d) wszystkie powyższe odpowiedzi są prawidłowe

2.Wózki jezdniowe podnośnikowe czołowe z fotelem dla operatora mogą byc wyposażone w maszt typu:
a) duplex
b) triplex
c) z wolnym skokiem
d) wszystkie powyższe odpowiedzi są prawidłowe

3."Skokowy", pozbawiony płynności ruch mechanizmu podnoszenia może być spowodowany:
a) zbyt niskim poziomem oleju w układzie hydraulicznym
b) nadmierną korozją łańcucha układu podnoszenia
c) uszkodzoną rolką prowadzącą masztu
d) uszkodzonym przewodem hydraulicznym zasilającym siłownik podnoszenia


4.Maksymalne odchylenie masztu, obciążonego ciężarem nominalnym od pionowego położenia, spowodowane wewnętrznym przeciekiem w układzie wychyłu nie powinno przekroczyć:
a) 5o w czasie 10 minut
b) 5% w czasie 10 minut
c) 10o w czasie 10 minut
d) nie istnieją takie wytyczne

5.Zakres czynności kontrolnych masztu wózka podnośnikowego obejmuje:
a) sprawdzenie stanu rolek prowadzących
b) sprawdzenie ogranicznika krańcowego położenia karetki
c) sprawdzenie czy nie wystąpiły pęknięcia
d) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

Jeśli chcesz przygotować się jak najlepiej do egzaminu na wózki widłowe, to zapraszamy do lektury artykułu artykułu "Egzamin na wózki widłowe - pytania i odpowiedzi!", gdzie znajdziesz więcej materiałów do nauki.

Podsumowanie

maszt do wózka - podsumowanie
Maszt do wózka widłowego to nieodłączny element każdego wózka widłowego unoszącego przeznaczonego do składowania ładunków. Najważniejsze, aby był on w pełni sprawny, co zapewni zarówno wydajną pracę, jak i bezpieczeństwo obsługiwanych towarów. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, co do stanu technicznego masztu lub wózka, warto skontaktować się z serwisem wózków widłowych.