Wszystko, co warto wiedzieć o regałach magazynowych

Regały magazynowe pełnią bardzo ważne funkcje. To dzięki nim towar przechowywany w magazynach może być składowany w większych ilościach, z zachowaniem przejrzystości. Właściwie dobrane, solidne regały magazynowe mogą służyć nawet przez wiele lat. Wszystkiego, co warto o nich wiedzieć, dowiecie się z poniższego artykułu!

W poprzednich artykułach omawialiśmy już podstawowe zasady prawidłowego magazynowania (zobacz -> “Magazynowanie towarów pigułce - Najważniejsze zasady i dobre rady!”) oraz wytyczne obowiązujące w przypadku dróg transportowych w magazynach (zobacz -> “Praktyczne porady jak wyznaczyć drogi transportowe w magazynie”, przyszedł zatem czas, by wspomnieć więcej o kolejnym ważnym elemencie - czyli o regałach magazynowych.

Czym są regały magazynowe?

Regały magazynowe (inaczej regały przemysłowe) to konstrukcje to wielopoziomowe konstrukcje przestrzenne, wykorzystywane w celu składowania zapasów, obsługiwane przez urządzenia takie jak wózki unoszące.
Regały mogą znacząco różnić się od siebie budową, przez co wyróżnia się:

 • regały statyczne - stałe, ich elementy nośne nie zmieniają położenia w żadnej z faz procesu składowania; powinny być na stałe unieruchomione  (przytwierdzone do podłoża i/lub ścian);
 • regały dynamiczne - przesuwne lub przejezdne; w ich przypadku podpory nośne mają możliwość zmieniania swojego położenia - poruszania się po podłożu lub torowisku;
 • regały specjalizowane - automatyczne; stanowią połączenie regałów stałych oraz dynamicznych - ich konstrukcja nośna jest nieruchoma, ale gniazda (lub grupy gniazd) ładunkowe mogą się przemieszczać wewnątrz.

Aby dobrać rodzaj regałów przemysłowych, jak najlepiej dopasowany do charakteru magazynu, warto przeanalizować kilka kwestii.

Przepisy dotyczące regałów magazynowych

Przepisy dotyczące regałów magazynowych

Wykorzystanie regałów przemysłowych jest w Polsce uregulowane prawnie, w celu zapewnienia bezpieczeństwa oraz właściwych warunków pracy. Przepisy, w których zawarte są wytyczne, co do użytkowania regałów można znaleźć m.in. w:
- Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997 r.
- art. 207 Kodeksu Pracy;
- art. 215 Kodeksu Pracy.
Wymienione akty prawne w głównej mierze określają konieczność korzystania z regałów o wysokiej jakości wykonania, trwałych oraz zapewnienie im solidnego przymocowania do podłoża, co jest niezwykle istotne z uwagi na bezpieczeństwo zarówno składowanych ładunków, jak i pracowników.

Co decyduje o wyborze regałów przemysłowych?

Co decyduje o wyborze regałów przemysłowych?

Istnieje kilka wyznaczników, których analiza podpowie, jakie będzie najlepiej dobrany typ regałów do magazynu. Przede wszystkim warto zastanowić się nad:

 • miejscem, gdzie będą ustawione regały - jakiego typu jest to magazyn, jaka jest jego powierzchnia oraz wysokość, ile z tej płaszczyzny może zostać zagospodarowane pod składowanie, ile będzie przeznaczone do innych celów (np. sortowanie towarów, czy stanowisko dla pracowników);
 • rodzajem składowanych ładunków - jaka jest ich postać fizyczna, czy są to palety, beczki itp; ponadto ważną kwestią jest to, ile wynosi waga przechowywanych produktów (należy dobrać regały przystosowane pod właściwy udźwig) oraz jakie są ich wymiary/rozmiar. Inaczej wyglądać będzie miejsce składowania długich rur czy desek, inaczej elementów karoserii samochodowej a inaczej kosmetyków;
 • rotacją asortymentu - zapewnienie łatwego dostępu do przechowywanych ładunków jest szczególnie istotne w przypadku towarów o określonej dacie ważności lub przydatności do spożycia ( dotyczy to głównie produktów ale nie tylko, także: leków, kosmetyków, chemii przemysłowej);
 • sposobem obsługi magazynu - jakiego typu urządzenia będą obsługiwały towar w procesie magazynowania; np. czy do prac wykorzystywane będą wózki paletowe o niewielkim udźwigu i wysokości unoszenia czy wydajne wózki widłowe wysokiego składowania o dużym zasięgu.

Wszystkie te czynniki mają bezpośredni wpływ na wybór rodzaju regałów magazynowych, które najlepiej sprawdzą się i będą dopasowane zarówno do warunków, jak i do rodzaju artykułów, jakie mają być na nich składowane.
Ponadto warto zadbać o to, aby same konstrukcję miały odpowiednią:
- wysokość i szerokość,
- rozkład półek;
- udźwig maksymalny, który sprosta obciążeniu konkretnymi ładunkami;
- jakość wykonania;
- stosowne certyfikaty i zaświadczenia.

Jakość wykonania regałów magazynowych

Jeśli chodzi o jakość i solidność wykonania regałów magazynowych to w tym przypadku wiele zależy od materiału z jakiego są wykonane. Najsolidniejsze i najbardziej trwałe są regały przemysłowe, w których do konstrukcji użyto stali. Profile stalowe nie odkształcają się nawet pod dużym naporem, trudno je uszkodzić i są odporne na pęknięcia.
Opcją lżejszą, ale o podobnej dużej wytrzymałości są profile aluminiowe. Natomiast tworzywem, z którego można wykonać trwałe oraz łatwe w utrzymaniu półki (co jest bardzo istotne przy składowaniu różnego typu ładunków) jest polipropylen.
Co oczywiste, im wyższa jakość wykonania oraz trwałość zastosowanych materiałów, tym dłuższa będzie mogła być żywotność konstrukcji. Nie warto decydować się na tymczasowe, niepewne rozwiązania, które mogą być niebezpieczne dla pracowników obsługujących magazyn. W tym miejscu warto wspomnieć także, iż regały magazynowe również podlegają przeglądom.

Statyczne regały magazynowe

Statyczne regały magazynowe

Statyczne, czyli stałe regały przemysłowe są najczęściej wybieranymi rodzajami regałów. Jak już wspomniano, charakteryzuje je brak możliwości poruszania się, konstrukcja przymocowana do podłoża. Wykorzystywane są głównie w miejscach, gdzie bardzo istotne jest maksymalne wykorzystanie i zagospodarowanie przestrzeni.
Regały statyczne można podzielić na:

 • regały wolnostojące;
 • regały wsporcze (samonośne).

Według innego podziału, wśród regałów magazynowych stałych wyróżnia się regały określone wspólnym mianem “ramowe”, dzielące się na:

 • regały półkowe - wykorzystywane głównie do przechowywania towarów o niewielkich rozmiarach; posiadają budowę ramową - oznacza to, że składają się z poprzeczek nośnych połączonych ze sobą półkami. W zależności od rodzaju asortymentu i wysokości - mogą być obsługiwane ręcznie lub przy pomocy urządzeń magazynowych;
 • regały paletowe - jak wskazuje nazwa - przeznaczone do składowania towarów umieszczonych na paletach; w celu ich obsługi wykorzystuje się np. wózki unoszące, wózki widłowe elektryczne oraz inne tego typu pojazdy.
 • regały wspornikowe - w przeciwieństwie do regałów półkowych i paletowych nie posiadają przednich słupów nośnych; ich budowa oparta jest na pojedynczych słupach oraz przymocowanych do nich poziomych wspornikach. Wykorzystuje się je głównie podczas składowania długich ładunków (w tym desek, prętów, rur itp.).

Regały wspornikowe

Regały statyczne ramowe należą do najtańszych spośród wszystkich regałów magazynowych. Jednak zajmują stosunkowo dość duże powierzchnie, co w przypadkach niewielkich magazynów może być minusem.

Dynamiczne regały magazynowe

Regały dynamiczne stworzono w celu wyeliminowania korytarzy transportowych oraz lepszego (niż w przypadku regałów statycznych) zagospodarowania powierzchni magazynowej. Wśród konstrukcji tego typu można mówić o:
- regałach przesuwnych - które najlepiej sprawdzają się przy zróżnicowanym asortymencie i zapewniają łatwy, bezproblemowy dostęp do wszystkich partii składowanych ładunków;
- regałach wjezdnych - stosowanych przede wszystkim w przypadku jednego, stałego rodzaju asortymentu oraz krótkiego okresu składowania;
- regałach przepływowych - o konstrukcji blokowej, wśród których wyróżnia się dalszy podział na regały grawitacyjne, (już bardzo rzadko spotykane współcześnie) regały z napędem wymuszonym oraz regały typu Push-Back.
Zaletami wykorzystanie dynamicznych regałów magazynowych jest znacznie efektywniejsze zagospodarowanie przestrzeni oraz możliwość zachowania zasady FIFO (“first in- first out” - w wolnym tłumaczeniu: “pierwsze weszło-pierwsze wyszło”). Jednak wadą dynamicznych regałów magazynowych jest wysoki koszt ich instalacji - nawet 10-krotnie wyższy niż w przypadku regałów stałych.

Specjalizowane regały magazynowe

Jest to bardzo istotna grupa konstrukcji, do której zalicza się zaawansowane układy przystosowane do różnego typu asortymentu. Regały specjalizowane łączą w sobie zarówno regały statyczne, jak i dynamiczne, a także okrężne (w których gniazda kolumn przemieszczają się wokół poziomych osi obrotu), obrotowe (w których gniazda/kolumny obracają się wokół własnej osi) oraz wyposażone w innego typu sprzęt obrotowy.
Charakterystyczne dla regałów specjalizowanych jest jak najściślejsze dostosowanie do typu składowanych ładunków, jednak wykorzystanie tego typu konstrukcji wiąże się z największym wydatkiem, gdyż często są one robione na zamówienie.

Regały magazynowe - podsumowanie

Regały magazynowe - podsumowanie

Przy doborze regałów magazynowych bardzo istotne jest zadbanie o ich jak najlepszą jakość wykonania i trwałość, a także dostosowanie ich charakteru do szeregu czynników, w tym: typu składowanych towarów, wielkości powierzchni magazynowej oraz rodzaju pojazdów, jakie będą wykorzystywane w procesie ich obsługi.
Właściwe rozmieszczenie regałów magazynowych ma znaczący wpływ na poprawny przebieg procesu magazynowania ładunków, ich sprawną kompletację oraz wydawanie towarów do dalszej wysyłki.
Szukasz wydajnych urządzeń do obsługi zamówień? Sprawdź wózki do kompletacji z naszej oferty!