10 rzeczy, które warto wiedzieć o pracy operatora wózka widłowego!

Współcześnie coraz więcej osób decyduje się związać swoją przyszłość z pracą na wózkach widłowych. Chcesz wiedzieć na czym dokładnie polega praca operatora wózka widłowego? Czego wymaga się na tym stanowisku, jakie będą Twoje przyszłe obowiązki i na jakie wynagrodzenie możesz liczyć? Zapraszamy do lektury!

Nie ma szkół kształcących i przystosowujących do zawodu operatora wózków widłowych, pomimo to ten rodzaj szkolenia przeżywa właśnie swój renesans! Szczególnie w dużych miastach (i ich okolicach) wiele młodych osób kończąc swoja edukację, zamiast wybrać popularną niegdyś szkołę zawodową, zapisuje się na kurs operatora wózków widłowych. Jeśli jesteś jednym z nich, warto abyś poznał wszystkie tajniki swojego przyszłego zawodu! Prezentujemy Ci aż 10 najważniejszych rzeczy, które powinien wiedzieć każdy przyszły operator wózka widłowego!

1. Wymagania

Istnieje zaledwie kilka wymagań jakie stawiane są przed osobami, które mają wykonywać zawód operatora wózka widłowego. Przede wszystkim muszą to być osoby pełnoletnie (czyli takie, które już ukończyły 18. rok życia), o wykształceniu minimum podstawowym. Ponadto wymogiem koniecznym jest uzyskanie zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy operatora wózka widłowego. Przyszli kierowcy wózków jezdniowych powinni charakteryzować się zarówno doskonałym słuchem, jak i wzrokiem a także pełną sprawnością psychoruchową.
Osoby spełniające powyższe wymagania, chcące podjąć pracę operatora wózka widłowego, nie mogą zapominać o najważniejszej rzeczy, jaką jest uzyskanie uprawnień na wózki widłowe.

Wymagania stawiane operatorom wózków widłowych

2. Uprawnienia

Istnieją dwa rodzaje uprawnień, które pozwalają na pracę na wózkach widłowych. Pierwszy typ uprawnień - uprawnienia zakładowe - może zostać wydany przez zakład pracy, w którym pracuje operator wózka widłowego, na podstawie ukończenia szkoleń wewnętrznych (przeprowadzonych przez właściciela zakładu, upoważnioną przez niego osobę lub wynajętą firmę). Minusem posiadania imiennych uprawnień zakładowych jest to, iż są one respektowane tylko i wyłącznie na terenie zakładu, który je wydał i po zmianie miejsca pracy, tracą swoją ważność.
Drugi typ uprawnień obowiązuje na terenie całego kraju (a nawet za granicą w państwach Unii Europejskiej), gdyż jest honorowany certyfikatem wydawanym przez Urząd Dozoru Technicznego - instytucję państwową o światowej renomie. Ponadto uprawnienia UDT pozwalające na operowanie wózkiem widłowym są dożywotnie. Jak jednak łatwo się domyślić, zdobycie tego typu uprawnień wymaga nieco więcej wysiłku, a konkretnie - zdania państwowego egzaminu.

3. Egzamin

Jeżeli marzysz o tym, aby być w pełni wykwalifikowanym operatorem wózka widłowego, koniecznie musisz zdać egzamin przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego. Egzamin sprawdzi Twoją wiedzę na temat prawa związanego z dozorem technicznym, budowy wózków widłowych oraz regulacji ich dotyczących.
Jak zapisać się na taki egzamin?
Egzamin na wózki widłowe przed komisją UDT często wliczany jest w cenę kursów na wózki widłowe, które odbywają się w popularnych cetrach szkoleniowych, w każdym z większych miast.
Egzamin można też przeprowadzić niezależnie (jest to szczególnie praktyczne i opłacalne w przypadku osób, które od lat pracują na wózkach, np. posiadając imienne pozwolenia, jednak chciałyby potwierdzić swoje kwalifikacje, uzyskując państwowy certyfikat). W takim przypadku w UDT należy złożyć stosowny wniosek o przeprowadzenie egzaminu oraz na czas egzaminu mieć zapewnione miejsce oraz własny sprzęt.

4. Operator(ka) wózka widłowego

Czy kobieta może być operatorem wózka widłowego?

Praca operatora wózka widłowego, pomimo iż zdarzają się sytuacje, iż pracownik prawie wcale nie musi używać siły mięśni, jest pracą fizyczną. Z tej przyczyny, znacznie częściej spotyka się pracujących na tym stanowisku mężczyzn. Nie ma jednak żadnych przeciwwskazań, aby pracę operatora wózka widłowego podjęła kobieta. O ile tylko czuje się na siłach i posiada (tak samo jak kandydat płci męskiej na to stanowisko) odpowiednie predyspozycje.

5. Predyspozycje

Jak w przypadku chyba każdego stanowiska, aby dobrze czuć się w pracy, którą się wykonuje potrzebne są do niej specjalne predyspozycje. Bez nich, nawet po pozytywnym zaliczeniu egzaminu na wózki widłowe przed komisją UDT, praca na wózkach nie będzie przynosiła satysfakcji, a stanie się raczej źródłem stresów i niepotrzebnych nerwów.
Jakimi cechami musi odznaczać się operator wózka widłowego?
Przede wszystkim dużą odpornością na stres, zdolnością szybkiej reakcji, a także umiejętnościami manualnymi - doskonałą precyzją i koordynacją. Poza tym dobrze, aby operator wózka widłowego potrafił bez problemu poradzić sobie z oszacowaniem odległości (np. tych pomiędzy regałami czy paletami, co jest szczególnie istotne w przypadku obsługi wózków widłowych wysokiego składowania) a także posiadał chociaż niewielką wiedzę z zakresu umiejętności technicznych, tak aby mógł dokonać samodzielnie niewielkich napraw oraz ocenić stan techniczny w wózku widłowym, w którym pracuje na co dzień.

6. Wynagrodzenie

Ile zarabia operator wózka widłowego?

Wynagrodzenie operatora wózka widłowego zależy od wielu czynników, m. in. od wielkości przedsiębiorstwa (i wysokości kapitału firmy) w którym pracuje, od ilości zatrudnianych przez zakład pracy osób, a nawet od regionu w jakim mieszka i pracuje.
Przyjmuje się, iż najlepiej zarabiają operatorzy wózków widłowych zatrudnieni w branżach motoryzacyjnej oraz elektromaszynowej. Natomiast także kierowcy wózków pracujący w innych branżach nie mają na co narzekać. Według różnych źródeł podaje się, iż obecnie średnie wynagrodzenie operatora wózka widłowego wynosi od ok. 2 500zł do 3 500zł brutto.
W wielu zakładach pracy operatorzy wózków widłowych mogą liczyć także na dodatkowe premie, rozwinięte programy socjalne (pomagające np. uzyskać pożyczki pracownicze czy dofinansowania do wakacyjnych kolonii dla dzieci), prywatną opiekę medyczną czy dodatkowe ubezpieczenia.

7. Obowiązki

Jeśli chcesz pracować w roli operatora wózka widłowego, nie tylko musisz wiedzieć ile będzie wynosiła Twoja przyszła pensja, ale przede wszystkim musisz wiedzieć jakie będą Twoje przyszłe obowiązki.
Do obowiązków operatora wózków widłowych należy:

  • załadunek i rozładunek towarów przy użyciu wózków widłowych,
  • transportowanie ładunków,
  • sprawdzanie stanu technicznego nowych i używanych wózków widłowych,
  • naprawa drobnych usterek (uzupełnianie poziomu oleju, wymiana butli gazowej w przypadku wózka widłowego spalinowego itp.),
  • drobne prace magazynowe,
  • przechowywanie dziennika konserwacji oraz księgi rewizyjnej wózka.

Ważne, aby mieć świadomość iż praca operatora wózka widłowego to nie tylko przewożenie czy rozładunek towarów, ale także dbałość o dobry stan techniczny pojazdu oraz wykonywanie drobnych prac fizycznych.

8. Warunki pracy

Jakie są warunki pracy operatora wózka widłowego?

Operator wózka widłowego pracuje zwykle w zmianowym trybie pracy, ze względu na to, iż często dostawy (np. do sklepów) odbywają się nocami.
W zależności od miejsca pracy i jej charakteru - praca odbywa się albo wewnątrz hal/magazynów albo na zewnątrz. W drugim przypadku każdy kandydat na operatora wózków widłowych musi pamiętać, iż ma obowiązek wykonywać swoje zadania niezależnie od panujących warunków atmosferycznych (upał, wiatr, deszcz).

9. Zagrożenia

Ze względu na siedzący tryb pracy (8 godzin w jednej pozycji) częstą dolegliwością z jaką zmagają się operatorzy wózków widłowych są bóle pleców, ramion i rąk. W środowiskach pracy, w których panuje duży hałas, nierzadko występują także problemy ze słuchem.
Ponadto bardzo ważne w pracy operatora wózka widłowego jest przestrzeganie zasad BHP oraz zdrowy rozsądek, które wraz z doświadczeniem i precyzją, pozwolą uniknąć niebezpiecznych wypadków w pracy.

10. Przyszłość zawodu

Z uwagi na rozwijający się przemysł, import oraz eksport wciąż wzrasta w kraju zapotrzebowanie na nowe magazyny, a co za tym idzie na pracowników je obsługujących. Zarobki operatorów wózków widłowych wciąż wzrastają, dlatego można prognozować, iż wybór tego rodzaju szkolenia i związanie swojej przyszłości z zawodem operatora będzie trafną decyzją.

Przyszłość zawodu - operator wózków widłowych

Podsumowanie

Zaprezentowaliśmy Wam 10 rzeczy, które warto wiedzieć o zawodzie operatora wózka widłowego. Jednocześnie mając nadzieję, iż części z Was ułatwi to podjęcie decyzji o wyborze swojego zawodu na przyszłość lub przekwalifikowaniu się. A już niebawem w naszym następnym artykule zaprezentujemy Wam tajniki pracy konserwatora. Zapraszamy!